Діяльність

Детальний звіт підготовлений Українською Водною Асоціацією в червні 2023 року:
перейти

Поточна ситуація у водній галузі в Україні

31%

населення України станом на 2021 рік були позбавлені доступу до постійного водопостачання. Майже 270 тисяч осіб отримували привізну воду за графіком.

80%

стічних вод повертаються в екосистему без належного очищення, тому 80% природних джерел води забруднені внаслідок антропогенного впливу

95%

свердловин незареєстровані, та ми не маємо реальної інформації про їх стан і кількість

Україна належить до країн, що слабо забезпечені прісною водою. В найбільш критичних регіонах – Одеській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях індикатор водного стресу близький до Ізраїлю

Більшість населення забезпечується водою, яка не відповідає питним нормам та вимушене купувати очищену воду або доочищати водопровідну воду.

Станом на 2023 рік: Як наслідок військових дій в України, навіть існуюча неідеальна система водозабезпечення зазнала такого впливу, що привів її до катастрофи і потребує негайних дій.

Головні причини невирішеності водних проблем

Розпорошене управління водними ресурсами в Україні. Відповідальність за воду розділена між 19 органами влади, таких як Міністерство інфраструктури, Міністерство захисту довкілля, Міністерство агрополітики, Міністерство охорони здоров’я та інші. Це призводить до неефективного управління водними ресурсами в країні.

Руйнування внаслідок військової агресії. Відсутність плану повоєнної відбудови. Наприкладі проблеми Каховської ГЕС – в експертному середовищі немає порозуміння, яку площу має займати Каховське водосховище після відбудови та чи треба відбудовувати Каховську ГЕС.

Неконтрольований водозабір з природних джерел, свердловин та неконтрольоване скидання стічних вод.

Відсутність єдиної водної політики, яка справедливо відображає інтереси всіх сторін.

Вода і економічний розвиток

Водні ресурси критично важливі для промисловості, сільського господарства та підтримання економічного розвитку. Щоб економіка швидко зростала – Вода повинна бути доступною та дешевою. Приклади:

  • Неможливо побудувати жодне підприємство в місцевості де відсутній доступ до води.
  • Зрошувані землі приносять фермеру дохід у кілька разів більший, ніж такі, що не мають доступу до води для поливу.
  • Прозорий збір коштів за водокористування може дати економіці додатковий 1 млрд. доларів щорічно при існуючих цінах на воду.
Вода і корупція

В України створені сприятливі умови для поширення корупції у водній сфері за рахунок непрозорості та ігнорування існуючих проблем. Це обмежує доступ до ресурсу та негативно впливає на розвиток економіки України, а також створює проблеми в інфраструктурі.

Вода і соціальні реформи

Забезпечення доступу до чистої води, стійке водопостачання та водовідведення сприяють побудові комфортних умов життя, здоров’ю населення та розвитку соціальних сфер. Ефективне управління водними ресурсами є ключовим чинником для успішних соціальних реформ.