Звіт підготовлений Українською Водною Асоціацією

Про проєкт

Розв’язання водної проблеми починається з розуміння її суті та можливих шляхів подолання. UWA дослідила аспекти управління водними ресурсами та системами водопостачання/водовідведення та підготувала детальний звіт разом із конкретними рекомендаціями для уряду. Звіт підготовлений в червні 2023 року, детальніше:https://rb.gy/5c44b

Він охоплює:
1. Особливості законодавчого забезпечення управління водними ресурсами в Україні.
2. Сучасний стан управління водними ресурсами в Україні.
3. Концепція реформування сфери управління водними ресурсами.
4. Особливості законодавчої регламентації діяльності підприємств водопостачання/водовідведення Україні.
5. Аналіз світового досвіду щодо хороших практик удосконалення законодавства управління водними ресурсами.
6. Аналіз світового досвіду щодо хороших практик удосконалення законодавства з водопостачання та водовідведення.
7. Шляхи підвищення ефективності управління водними ресурсами .
8. Формування рекомендацій з удосконалення законодавства та ліквідації«вузьких місць».